Økologisk

Vi har samlet vores produkter med ingredienser der er økologisk eller materialer eller dele der er økologiske.

I økologisk jordbrug bruger landmanden husdyrgødning i overensstemmelse med de økologiske principper. Dette er mere skånsomt for natur og grundvand.

Der må ikke anvendes GMO (genmodificerede organismer) i økologisk landbrug. Den økologiske produktionsmetode er med til at nedbringe den totale kemiske belastning af naturen. Dette giver også plads til flere arter af planter og insekter samt et rigere fugleliv.

10 Products

Filtre
Ok